O službe

Služba OK dokument vytvára platformu pre expresné, jednoduché a bezpečné podpisovanie elektronických dokumentov na dotykových zariadeniach.

OK dokument využíva technológiou vlastnoručného elektronického podpisu. Táto technológia bola vyvinutá slovenskou spoločnosťou ANASOFT pod názvom SIGNATUS a úspešne ju používajú spoločnosti po celom svete.

Služba OK dokument poskytuje zjednodušený spôsob používania tejto pokročilej technológie. Cez internetový prehliadač nahráte dokument, vytvoríte v ňom podpisové polia a dokument podpisujete podľa možností vášho dotykového zariadenia. V službe OK dokument môžete navyše vytvoriť a odoslať odkaz, ktorý zobrazí dokument pripravený na podpis na inom elektronickom zariadení.

Platná legislatíva a právna záväznosť

Štandardy služby OK dokument sú postavené v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky aj Európskej únie. Právny účinok podpisu a jeho prípustnosť ako dôkaz v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť z dôvodu vyhotovenia v elektronickej podobe.

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. §40, ods. 4.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) eIDAS

Bezpečnosť

Elektronický vlastnoručný podpis je ekvivalentom fyzického podpisu na papieri. Odborní písmonaznalci dokážu skúmať pravosť elektronického podpisu vďaka digitálnemu záznamu statických a dynamických vlastností. Metodika skúmania sa pritom neodlišuje od postupov pri podpise atramentovým perom.

Statická charakteristika - ťah, oblúky, zakrivenie, križovanie.

Dynamická charakteristika - rýchlosť, zrýchlenie, prítlak.

Všetky dáta v službe OK dokument sú zabezpečené certifikátom. Vďaka šifrovaniu je akákoľvek zmena či manipulácia s PDF dokumentmi zaznamenaná a preukázateľná.

Šípka vpravo
Komunikačný SSL certifikát s 256-bitovým šifrovaním
Šípka vpravo
Unikátna HASH šifrovacia metóda, ktorá zabezpečuje prepojenie dokumentu s podpisom